Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke casinoetipos.click. Pred používaním tejto stránky si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky používania. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nemali by ste používať našu stránku.

Nasledujúce podmienky používania sú právnou dohodou medzi vami a casinoetipos.click. Tieto podmienky upravujú vaše používanie tejto webovej stránky vrátane všetkých jej funkcií a obsahu.

Ochrana súkromia

Váš súkromie je pre nás dôležité. Dôkladne sme premysleli, ako získavame, používame a uchovávame vaše osobné údaje. Prosíme, prečítajte si našu Zásady ochrany osobných údajov, ktorá vysvetľuje, akým spôsobom nakladáme s vašimi údajmi a aké sú vaše práva v súvislosti s touto webovou stránkou.

Povolené používanie

Ako používateľ tejto webovej stránky, súhlasíte, že používate stránku len na legálne účely a že nebudete zneužívať jej funkcie. Súhlasíte, že sa zdržíte akéhokoľvek neoprávneného prístupu k našim systémom alebo dátam. Nepovolené používanie tejto stránky môže mať za následok občianskoprávnu a trestnú zodpovednosť.

Ak sa rozhodneme zrušiť alebo pozastaviť vašu prístupovú práva na túto stránku, môžeme to urobiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo vysvetlenia.

  • Nešírte nevhodný alebo nezákonný obsah.
  • Neposielajte nevyžiadanú poštu alebo spamové správy.
  • Nezasahujte do bezpečnosti stránky alebo snažte sa ju narušiť.
  • Nereprezentujte sa ako iná osoba alebo inštitúcia.
  • Nepoužívajte našu stránku na šírenie vírusov alebo iného škodlivého softvéru.

casinoetipos.click si vyhradzuje právo zablokovať prístup k tejto stránke pre užívateľov, ktorí porušujú tieto podmienky, a to bez vysvetlenia.

Odkazy na tretie strany

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú v našej kontrole. Nezodpovedáme za obsah a praktiky týchto stránok. Ak sa rozhodnete prekročiť naše webové stránky a navštíviť odkazy tretích strán, robíte tak na vlastné riziko.

  • Neponášajte sa ako odkaz
  • Zabráňte prístupu k našej stránke z nevhodného obsahu
  • Sústredte sa na prácu

Nemôžeme zaručiť bezpečnosť a spoľahlivosť tretích strán a nezodpovedáme za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v súvislosti s vaším používaním týchto odkazov.

Zmeny podmienok používania

Tieto podmienky používania môžu byť občas aktualizované a doplnené. Prosíme, že tieto zmeny môžu nastať bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že sa budete pravidelne zaujímať o aktuálne podmienky používania a že ste oboznámení s akýmikoľvek zmenami.

  • Pravidelne prečítajte si tieto podmienky používania
  • Skontrolujte si aktuálnosť informácií

Ak nie ste spokojní s týmito podmienkami, nemali by ste pokračovať v používaní tejto stránky.