Zásady ochrany osobných údajov

Váša ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tejto Ochrane osobných údajov (ďalej len 'Texte') vám poskytujeme informácie o tom, aké osobné údaje zbierame, ako ich používame a aké s nimi spoločno praktikujeme. Prosím, prečítajte si tento Text pozorne.

Týmto Textom sa riadime v súlade s platnými zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov, ako je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Aké osobné údaje zbierame

Naše webové stránky sú navrhnuté tak, aby ste ich mohli prehliadať anonymne, bez toho, aby ste nám poskytli osobné údaje. Avšak, niektoré časti našej stránky môžu vyžadovať, aby ste nám poskytli osobné údaje, ako je váš e-mailový kontakt pre odber noviniek alebo pri plnení kontaktného formulára. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a iné kontaktné údaje.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zabezpečujeme a chránime ich v súlade s platnými zákonnými predpismi.

  • Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácii alebo vyplňovaní formulárov na našich stránkach.
  • Údaje, ktoré nazbierame prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií (viď nižšie).
  • Údaje o vášej návšteve našej webovej stránky, ako sú IP adresa, typ prehliadača, čas strávený na stránke a iné štatistické údaje.

Vaše osobné údaje nikdy nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu, s výnimkou situácií uvedených v tejto Ochrane osobných údajov alebo platnými zákonmi.

Ako používame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na rôzne účely, vrátane:

  • Zaslanie informácií, ktoré ste požiadali alebo sa prihlásili na odber
  • Komunikáciu s vami a reagovanie na vaše otázky alebo žiadosti
  • Zlepšenie našich produktov a služieb, vrátane personalizácie obsahu a reklám
  • Spoločenský marketing (s vaším súhlasom, ak je to potrebné)

Vaše osobné údaje používame len vtedy, keď máme na to oprávnený záujem a v súlade s platnými zákonnými predpismi.

Bezpečnosť osobných údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov uplatňujeme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zničením, stratou, zmenou alebo šírením vašich osobných údajov.

  • Všetky vaše osobné údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch a chránené pred neoprávneným prístupom.
  • Máme etické a technické opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.
  • Spolupracujeme s dôveryhodnými poskytovateľmi, ktorí dodržiavajú rovnaké štandardy bezpečnosti osobných údajov.

Napriek tomu, že vyvíjame veľké úsilie na ochranu vašich osobných údajov, žiadna metóda prenosu cez internet alebo bezpečné úložisko nie je absolutne bezpečná.